nawngthu > vườn

vườn

#trò chuyện #vườn

Trái ngọt

20

Bố mình có bác bạn làm cùng cơ quan, quê dưới Đông Mỹ, nhà bác có mấy cây mít rất ngon. Hè nào bác cũng cho nhà mình mấy quả. Mình đi lấy chồng rồi nhưng vẫn được bố mẹ […]

Follow nawngthu on WordPress.com