nawngthu > 2016 > Tháng Tư

Tháng: Tháng Tư 2016

#Thủ công

Đồng hồ dâu tây

3

Hôm rồi chiếc đồng hồ treo tường nhà mình bị rơi vỡ. Mặt kính, số và khung đều hỏng cả, chỉ duy nhất lốc kim là không sao, nằm tan nát dưới đất rồi mà vẫn kêu tích tắc, kim […]

Follow nawngthu on WordPress.com