nawngthu > 2023 > Tháng Hai

Tháng: Tháng Hai 2023

#Nghĩ & Chia sẻ #trò chuyện

Bà nội tôi

4

Ngồi tha thẩn, nhớ lại những chuyện xưa xửa xưa, đọc lại vài thứ mình đã từng viết, tự nhiên cay mắt quá. Chia sẻ với các bạn một bài viết cũ của mình, từ hồi còn blog trên yahoo […]

Follow nawngthu on WordPress.com