nawngthu > 2016 > Tháng Mười

Tháng: Tháng Mười 2016

#trò chuyện

Happy Halloween

3

Thực ra thì mình không có ý định kỷ niệm ngày lễ này. Nhưng cả tuần nay bạn Cún cứ nhắc suốt về việc mặc đồ hóa trang, làm mình muốn lờ đi cũng không được. Nhẽ ra là hôm […]

Follow nawngthu on WordPress.com