nawngthu > 2015 > Tháng Hai

Tháng: Tháng Hai 2015

#trò chuyện

Dâu đảm

15

Mẹ chồng mình toàn khoe con dâu như này “Nó nấu ăn giỏi lắm, nhà có cỗ chỉ cần bảo trước một hôm, hôm sau LOÁNG MỘT CÁI là nó làm xong mâm cỗ”

Follow nawngthu on WordPress.com