Mình share lại video Gói bánh chưng bằng khuôn thông minh mình làm mấy năm trước lấy không khí chuẩn bị Tết. Hôm nay mình đã được nghỉ rồi, mà chưa muốn động tay động chân gì hết. Kế hoạch của mình là sẽ gói bánh Chưng vào ngày mai. Hy vọng sẽ chụp được một vài bức hình đẹp khoe mọi người.

Mình share lại video Gói bánh chưng bằng khuôn thông minh mình làm mấy năm trước lấy không khí chuẩn bị Tết. Hôm nay mình đã được nghỉ rồi, mà chưa muốn động tay động chân gì hết. Kế hoạch của mình là sẽ gói bánh Chưng vào ngày mai. Hy vọng sẽ chụp được một vài bức hình đẹp khoe mọi người.

Mình share lại video Gói bánh chưng bằng khuôn thông minh mình làm mấy năm trước lấy không khí chuẩn bị Tết. Hôm nay mình đã được nghỉ rồi, mà chưa muốn động tay động chân gì hết. Kế hoạch của mình là sẽ gói bánh Chưng vào ngày mai. Hy vọng sẽ chụp được một vài bức hình đẹp khoe mọi người.

Tết đến rồi!