Lần thứ 2 mò vào Blog. May là mình còn nhớ password. Thực ra là mình không nhớ đâu, nhưng cứ gõ đại một trong số các password của mình, thế mà lần đầu tiên đúng luôn. 😀

Lúc đầu mình định lập 1 blog mới, nhưng khi gõ đăng ký user nawngthu thì được thông báo là đã có người dùng rồi, lúc ý mình nghĩ, hay đó chính là mình nhỉ. Mà đúng là mình thật. Thế mà mình quên.

Photobucket]