nawngthu >

hoa sen

#trò chuyện

Mai nhà có khách

8

Mai nhà có khách  Nên hôm nay phải ghép bộ một cái ấm trà, 4 cái cốc, 1 cái đĩa với nhau và chuẩn bị một ấm trà ngon, mặc dù mọi khi ta chỉ uống tuyền cafe G7. Nên […]

Follow nawngthu on WordPress.com