<img src="http://nawngthu.files.wordpress.com/2012/06/545014_471879796158586_841546794_n.jpg" alt="hoa lá" class="size-full wp-image-5" /><p>mười giờ vàng</p>

hoa lá

mười giờ vàng

hoa lá

mười giờ vàng