nawngthu >

halloween

#trò chuyện

Happy Halloween

3

Thực ra thì mình không có ý định kỷ niệm ngày lễ này. Nhưng cả tuần nay bạn Cún cứ nhắc suốt về việc mặc đồ hóa trang, làm mình muốn lờ đi cũng không được. Nhẽ ra là hôm […]

#trò chuyện

Halloween

2

Lần đầu tiên mình làm “một cái gì đó” cho ngày Halloween, cũng tại thấy không khí sôi động quá, mà bạn nhỏ nhà mình thì cứ nói về Hallween suốt cả tuần nay rồi, thế là hai mẹ con […]

Follow nawngthu on WordPress.com