nawngthu >

hoa lá

#trò chuyện

Huệ mưa

8

Hoa tóc tiên – còn có rất nhiều tên gọi khác nữa: hoa báo vũ, cỏ phong huệ, huệ mưa – mình tra tên tiếng Anh của em nó là: rainlily. Ngày nhỏ thì mình chỉ quen gọi là hoa […]

Follow nawngthu on WordPress.com